Openingswedstrijd op 13 juni


Eindelijk de openingswedstrijd. Deze vindt plaats op 13 juni en is samen met Sportclub Reeuwijk

Voor inschrijvingen Pupillen en CD via de atletiekdatabase.

SAB/Recr en MAS : https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/35126/

Tijdschema :

chrono onderling AVG SR 130621

Coronamaatregelen per 15 december


Naar aanleiding van nieuwe coronamaatregelen en de lockdown zoals die maandagavond tijdens de persconferentie van premier Rutte afgekondigd is, hebben we de volgende besluiten genomen:

 • De trainingen van alle pupillen, CD- en AB-junioren (t/m 17 jaar) gaan gewoon door. In verband met de kerstvakantie zijn er geen trainingen van 19 december tot en met 3 januari. Op 4 januari beginnen de trainingen weer. Tijdens de trainingen gelden de huidige veiligheid- en hygiëneregels zoals we die tot op heden hanteren.
 • De trainingen voor atleten van 18 jaar en ouder kunnen helaas per direct geen doorgang meer vinden. Dit geldt voor alle groeps- en individuele trainingen en alle andere bijeenkomsten, ongeacht het aantal deelnemers.
 • Omdat er alleen buiten getraind mag worden kunnen ook krachttrainingen in het krachthonk niet doorgaan. Dit geldt ook voor krachttrainingen voor junioren jonger dan 18 jaar.
 • Het clubhuis is alleen toegankelijk voor toiletbezoek. Kleedkamers en kantine blijven gesloten, vergaderingen vinden online plaats en jassen en dergelijke mogen niet binnen opgehangen worden. Bij slecht weer mag er niet getraind worden in het clubhuis.
 • Deze maatregelen gelden tot en met 19 januari 2021. Na de aangekondigde persconferentie van 12 januari zullen we laten weten wat de stand van zaken dan is en of, en zo ja hoe, er trainingen plaats kunnen vinden. We zijn uiteraard blij dat we onze pupillen en junioren kunnen laten sporten, maar vinden het tegelijkertijd heel vervelend voor onze atleten van 18 jaar en ouder dat zij niet meer mogen sporten op onze accommodatie. We gaan ervan uit dat jullie begrip hebben voor dit besluit.

  Ten slotte nog dit:

 • We zorgen met zijn allen voor een plezierige en veilige sportomgeving voor zowel onze vrijwillige trainers als onze jeugdleden. Dit houdt in dat we de huidige protocollen na moeten leven. Overtreding van de regels zal leiden tot een waarschuwing en bij herhaling tot boetes en/of schorsing.
 • Buiten de trainingstijden blijft de accommodatie van AV Gouda voor iedereen – met uitzondering van vrijwilligers die voor het noodzakelijke onderhoud zorgen – verboden terrein.
 • Pas goed op jezelf en elkaar. We wensen jullie fijne feestdagen en zien jullie graag weer terug in het nieuwe jaar!

  Met hartelijke groet namens bestuur en trainers

  Coronamaatregelen per 4 november


  Beste leden en ouder(s)/verzorger(s),

  Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er vanaf 4 november nieuwe coronamaatregelen van kracht zijn, in principe voor de duur van twee weken. Om iedereen zo veilig mogelijk training te geven zijn we dan ook helaas opnieuw genoodzaakt aanpassingen te doen aan de trainingen die we aanbieden. Dit betekent met ingang van 4 november het volgende:

 • Voor de jeugdleden tot en met 17 jaar gaan de trainingen door
 • Voor junioren vanaf 18 jaar, senioren, VB-atleten en de loopgroepen zijn we op dit moment de mogelijkheden aan het uitwerken zodat er getraind kan worden in groepjes van twee personen, dit geldt ook voor de krachttraining. Via je trainer zul je op korte termijn informatie ontvangen over dag en tijdstip waarop je trainingen plaats zullen vinden. Tot die tijd zijn er geen trainingen.
 • Het clubgebouw is niet toegankelijk, met uitzondering van de toiletten. Bestuurskamer, kantine en kleedkamers zijn gesloten. Het is dus ook niet toegestaan spullen in de gang van het clubhuis neer te leggen.
 • We hopen dat iedereen begrip heeft voor bovenstaande besluiten. Zodra de maatregelen veranderen zullen we doorgeven wat daarvan de impact op de trainingen is. We gaan ervan uit dat dit over twee weken het geval zal zijn. Pas goed op jezelf, en op elkaar.

  Het bestuur

  Groenhovenloop 2021 afgelast


  De komende editie van de Groenhovenloop (op 7 februari 2021) is afgelast.

  We zijn tot dit besluit gekomen omdat het onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is de Groenhovenloop op een verantwoorde wijze te organiseren zonder gezondheidsrisico’s voor deelnemers en vrijwilligers.

  We hopen de Groenhovenloop in 2022 weer te kunnen organiseren en zien u dan graag weer aan de start verschijnen !

  Corona maatregelen update


  Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen maandagavond hierbij een korte update van de extra maatregelen die relevant zijn voor sportverenigingen en dus ook voor AV Gouda. Deze update hebben we met het bestuur gemaakt op basis van de informatie die nu beschikbaar is. Wanneer er nieuwe informatie komt, zullen we je uiteraard direct informeren.

 • Voor oktober en november zijn onze wedstrijden afgelast. Half oktober zullen we een besluit nemen of de cross in december al dan niet door kan gaan. Dit besluit zullen we nemen in overleg met verenigingen in de regio, waarmee we het cross circuit organiseren.
 • De kantine is met ingang van dinsdagavond 29 september gesloten. Er kan na de trainingen géén koffie, thee of een biertje meer gedronken worden.
 • De grote tenten op het voorterrein zullen in het eerste weekend van oktober worden opgeruimd. In plaats daarvan komt er één andere tent waar de tassen e.d. neergezet kunnen worden. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.
 • Kinderen worden weer door hun ouder(s)/verzorger(s) voor het hek afgezet.
 • Tijdens alle trainingen dient er een corona coördinator aanwezig te zijn die toeziet op naleving van de maatregelen. We zullen z.s.m. de lijst van corona coördinatoren bekend maken. Iedereen houdt zich aan de aanwijzingen van de corona coördinator.
 • En natuurlijk blijven de bekende regels gelden, zoals: heb je klachten of is er een huisgenoot positief getest blijf dan thuis.
 • Laten we er ook deze periode samen weer het beste van maken. Train met plezier en blijf gezond!

  Het bestuur

  Wedstrijden afgelast


  Helaas geen clubkampioenschappen
  De snelle toename van het aantal coronabesmettingen in onze regio Holland Midden en in Gouda roept de vraag op of het mogelijk en wenselijk is om op een voor iedereen veilige en comfortabele manier op 3 oktober de clubkampioenschappen te organiseren. Volgens de noodverordening mag het wel, maar met meldingsplicht én onder een aantal extra voorwaarden. Wij hebben als bestuur gekeken naar de randvoorwaarden en een risico-inschatting gemaakt. Op basis daarvan hebben we het vervelende besluit moeten nemen dat we de clubkampioenschappen in voorgenomen vorm niet zullen laten doorgaan.

  Wat doen we dan wel? Net als in het voorjaar vragen we de trainers om binnen hun trainingsgroep een onderling wedstrijdje te organiseren zonder publiek als afsluiting van het baanseizoen.

  Wat zijn onze belangrijkste overwegingen? De combinatie van atleten en ouders maakt het al snel druk op het voorterrein. De extra voorwaarden voor bezoekers die in de noodverordening staan zijn moeilijk te handhaven zijn op onze accommodatie. Daar komt bij dat de maximale capaciteit van onze kantine, gegeven de 1,5 meter, slechts 25 personen is. Bij slecht weer is dat heel erg weinig. We hebben overwogen om de clubkampioenschappen zonder publiek (m.n. ouders, opa’s en oma’s) te organiseren, maar daarmee gaat een belangrijk sfeerelement bij met name onze pupillen van de clubkampioenschappen verloren. Vandaar onze keuze om trainers te vragen iets binnen hun eigen trainingsgroep te organiseren.

  We hopen dat u begrip hebt voor deze keuze en vooral dat u gezond blijft!

  Herfstperiode
  Langzaamaan gaan we ook de herfstperiode in. Dit betekent dat de tenten op het voorterrein na de clubkampioenschappen zullen worden opgeruimd. Via je trainer ontvang je meer informatie waar je je spullen dan kunt laten. Daarnaast zullen in de kantine een beperkt aantal tafels en stoelen worden neergezet zodat er, met handhaving van de 1,5 meter, na de training koffie/thee of een biertje gedronken kan worden. Voorwaarde hierbij is dat er barbezetting is en de barman/vrouw is verantwoordelijk voor naleving van het corona-protocol en zal leden hier zo nodig op aanspreken. Daarnaast dient altijd de ventilator in de kantine aangezet te worden.

  Bestuur AV Gouda

  Hervatten trainingen AV Gouda


  Beste atleten en ouder(s)/verzorger(s)

  Zoals we je vorige week al lieten weten zijn we hard aan de slag om de trainingen voor onze jeugdleden t/m 18 jaar te kunnen hervatten. Sinds de vorige mail hebben we de volgende aanvullende informatie gekregen. Van het bedrijf dat onze baan reinigt hebben gehoord dat ze van 28 april t/m 1 mei de baan zullen komen reinigen. Dit vergt 4 volle dagen. Tijdens deze dagen kan er niet getraind worden. Van de Atletiek Unie en Sport.Gouda hebben we inmiddels een protocol ontvangen. De gemeente werkt aan de aanpassing van de noodverordening om het sporten voor jeugdleden in buitenaccommodaties weer toe te staan. We hebben echter nog geen bevestiging gekregen dat deze al is aangepast. Dit alles heeft ons doen besluiten dat:
  AV Gouda met ingang van maandag 4 mei de trainingen hervat voor jeugdleden t/m 18 jaar.
  Alle pupillen-, CD- en AB-junioren (t/m 18 jaar) ontvangen van hun coördinator voor 4 mei een mail met daarin een groepsindeling – omdat we alleen in kleinere groepen kunnen trainen – en de dagen / tijden waarop je verwacht wordt.
  Houd je aan deze tijden en kom niet op andere tijdstippen naar de baan.
  De belangrijkste zaken uit het Atletiek Unie protocol voor atleten en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn de volgende:

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
  Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
  Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het corona virus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.
  Was voorafgaand aan je training je handen desinfectans, minimaal 20 seconden. AV Gouda zorgt voor de desinfectans.
  Was de handen desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
  Vermijd het aanraken van je gezicht.
  Schud geen handen.
  Wanneer trainers of begeleiders meerdere malen moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.
  AV Gouda zorgt voor het reinigen van het materiaal na afloop van iedere training.
  Voor de atleten:
  Kom alleen op de tijdstippen die je van je coördinator doorgekregen hebt naar AV Gouda. Alleen zo kunnen we iedereen veilig laten trainen.
  Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
  Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
  Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
  Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.
  Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
  Volg altijd de aanwijzingen van trainers en toezichthouders op.
  Houd 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers. Atleten tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat iemand anders ze gebruikt.
  Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
  Verlaat direct na de training de accommodatie
  Voor de ouder(s)/verzorger(s):
  Zorg dat je kinderen alleen op de tijdstippen die je van de coördinator doorgekregen hebt naar AV Gouda komt.
  Breng jouw eigen kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor je kind(eren) gepland staat.
  Reis alleen met je eigen kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
  Breng jouw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club.
  Zorg dat jouw kind(eren) in sportkleding naar de club komen. De kleedkamers zijn gesloten. Douchen op de accommodatie is niet mogelijk.
  Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
  Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie.
  Volg altijd de aanwijzingen van trainers en toezichthouders op.
  Haal direct na de training jouw kinderen op van de accommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
  Ten slotte nog dit:
  AV Gouda zorgt ervoor dat er tijdens iedere training toezichthouders aanwezig zijn, die controleren op naleving van het protocol. Ook de gemeente houdt toezicht. Overtreding van de regels zal leiden tot een waarschuwing en bij herhaling tot boetes en/of schorsing.
  Buiten de trainingstijden blijft de accommodatie van AV Gouda voor iedereen – m.u.v. vrijwilligers die voor het noodzakelijke onderhoud zorgen – verboden terrein.
  Laten we samen zorgen voor een plezierige en veilige sportomgeving voor zowel onze vrijwillige trainers als onze jeugdleden.
  Met hartelijke groet namens bestuur en trainers,

  Marleen Verbruggen
  Voorzitter

  Opstarten trainingen voor leden t/m 18 jaar


  Beste leden en ouder(s)/verzorger(s),

  Zoals je afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie van premier Rutte gehoord hebt, mogen sportverenigingen de trainingen voor jeugdleden t/m 18 jaar weer opstarten. Ook wij willen de trainingen voor de pupillen, CD-junioren en een deel van de AB-junioren (U18, U20) vanaf volgende week woensdag (29 april) weer starten.

  Op dit moment werken wij hard aan instructies om dit op een veilige manier mogelijk te maken. Hiervoor hebben we nauw contact met de Atletiek Unie en de gemeente Gouda. De Atletiek Unie werkt op dit moment aan een protocol waaraan alle atletiekverenigingen zich moeten houden. De gemeente gaat toezicht houden op naleving. Omdat onze instructies moeten voldoen aan het protocol van de Atletiek Unie, kunnen we deze naar verwachting pas na het weekend afronden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we je daarom op dinsdag 28 april meer informatie sturen hoe we de trainingen gaan opstarten en hoe we dit gezamenlijk op een veilige wijze kunnen organiseren.

  Wij kijken er naar uit om onze pupillen, CD-junioren en een deel van de AB-junioren vanaf volgende week weer op onze baan in actie te zien. Alle 18+ leden blijven we natuurlijk voorzien van trainingsschema’s die individueel uitgevoerd kunnen worden buiten de baan.

  Met hartelijke groet namens het bestuur en de trainers,

  Marleen Verbruggen
  Voorzitter

  Afgelastingen


  In verband met de maatregelen tegen het Coronavirus hebben we helaas de volgende evenementen af moeten gelasten:

  di 24.03 Clinic VB-Juniors
  wo 25.03 Algemene Ledenvergadering AV Gouda

  za 28.03 Werp 5 kamp
  di 31.03 Clinic VB-Juniors
  zo 05.04 Openingswedstrijd AV Gouda

   

  Extra maatregelen Coronavirus


  Naar aanleiding van de vandaag door het RIVM afgekondigde aanvullende maatregelen en de de adviezen van NOCNSF ter beperking van de verspreiding van het coronavirus hebben we helaas het besluit moeten nemen om met ingang van vrijdag 13 maart tot maandag 6 april de accommodatie (baan en clubhuis) te sluiten voor groeps- en individuele trainingen en alle andere bijeenkomsten, ongeacht het aantal deelnemers. We vinden dit heel vervelend en gaan ervan uit dat u begrip hebt voor dit besluit.

  Dit betekent ook dat de Algemene Ledenvergadering die gepland was voor woensdag 25 maart verzet zal worden naar een nieuwe, nog te bepalen datum.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met Marleen Verbruggen (voorzitter@avgouda.nl) of George Henze (vicevoorzitter@avgouda.nl)

  Met vriendelijke groet,
  Bestuur AV Gouda

  1 2 3 4 8