Coronamaatregelen per 15 december


Naar aanleiding van nieuwe coronamaatregelen en de lockdown zoals die maandagavond tijdens de persconferentie van premier Rutte afgekondigd is, hebben we de volgende besluiten genomen:

 • De trainingen van alle pupillen, CD- en AB-junioren (t/m 17 jaar) gaan gewoon door. In verband met de kerstvakantie zijn er geen trainingen van 19 december tot en met 3 januari. Op 4 januari beginnen de trainingen weer. Tijdens de trainingen gelden de huidige veiligheid- en hygiëneregels zoals we die tot op heden hanteren.
 • De trainingen voor atleten van 18 jaar en ouder kunnen helaas per direct geen doorgang meer vinden. Dit geldt voor alle groeps- en individuele trainingen en alle andere bijeenkomsten, ongeacht het aantal deelnemers.
 • Omdat er alleen buiten getraind mag worden kunnen ook krachttrainingen in het krachthonk niet doorgaan. Dit geldt ook voor krachttrainingen voor junioren jonger dan 18 jaar.
 • Het clubhuis is alleen toegankelijk voor toiletbezoek. Kleedkamers en kantine blijven gesloten, vergaderingen vinden online plaats en jassen en dergelijke mogen niet binnen opgehangen worden. Bij slecht weer mag er niet getraind worden in het clubhuis.
 • Deze maatregelen gelden tot en met 19 januari 2021. Na de aangekondigde persconferentie van 12 januari zullen we laten weten wat de stand van zaken dan is en of, en zo ja hoe, er trainingen plaats kunnen vinden. We zijn uiteraard blij dat we onze pupillen en junioren kunnen laten sporten, maar vinden het tegelijkertijd heel vervelend voor onze atleten van 18 jaar en ouder dat zij niet meer mogen sporten op onze accommodatie. We gaan ervan uit dat jullie begrip hebben voor dit besluit.

  Ten slotte nog dit:

 • We zorgen met zijn allen voor een plezierige en veilige sportomgeving voor zowel onze vrijwillige trainers als onze jeugdleden. Dit houdt in dat we de huidige protocollen na moeten leven. Overtreding van de regels zal leiden tot een waarschuwing en bij herhaling tot boetes en/of schorsing.
 • Buiten de trainingstijden blijft de accommodatie van AV Gouda voor iedereen – met uitzondering van vrijwilligers die voor het noodzakelijke onderhoud zorgen – verboden terrein.
 • Pas goed op jezelf en elkaar. We wensen jullie fijne feestdagen en zien jullie graag weer terug in het nieuwe jaar!

  Met hartelijke groet namens bestuur en trainers

  Gerelateerde berichten