Hervatten trainingen AV Gouda


Beste atleten en ouder(s)/verzorger(s)

Zoals we je vorige week al lieten weten zijn we hard aan de slag om de trainingen voor onze jeugdleden t/m 18 jaar te kunnen hervatten. Sinds de vorige mail hebben we de volgende aanvullende informatie gekregen. Van het bedrijf dat onze baan reinigt hebben gehoord dat ze van 28 april t/m 1 mei de baan zullen komen reinigen. Dit vergt 4 volle dagen. Tijdens deze dagen kan er niet getraind worden. Van de Atletiek Unie en Sport.Gouda hebben we inmiddels een protocol ontvangen. De gemeente werkt aan de aanpassing van de noodverordening om het sporten voor jeugdleden in buitenaccommodaties weer toe te staan. We hebben echter nog geen bevestiging gekregen dat deze al is aangepast. Dit alles heeft ons doen besluiten dat:
AV Gouda met ingang van maandag 4 mei de trainingen hervat voor jeugdleden t/m 18 jaar.
Alle pupillen-, CD- en AB-junioren (t/m 18 jaar) ontvangen van hun coördinator voor 4 mei een mail met daarin een groepsindeling – omdat we alleen in kleinere groepen kunnen trainen – en de dagen / tijden waarop je verwacht wordt.
Houd je aan deze tijden en kom niet op andere tijdstippen naar de baan.
De belangrijkste zaken uit het Atletiek Unie protocol voor atleten en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn de volgende:

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het corona virus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.
Was voorafgaand aan je training je handen desinfectans, minimaal 20 seconden. AV Gouda zorgt voor de desinfectans.
Was de handen desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Schud geen handen.
Wanneer trainers of begeleiders meerdere malen moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.
AV Gouda zorgt voor het reinigen van het materiaal na afloop van iedere training.
Voor de atleten:
Kom alleen op de tijdstippen die je van je coördinator doorgekregen hebt naar AV Gouda. Alleen zo kunnen we iedereen veilig laten trainen.
Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
Volg altijd de aanwijzingen van trainers en toezichthouders op.
Houd 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers. Atleten tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat iemand anders ze gebruikt.
Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
Verlaat direct na de training de accommodatie
Voor de ouder(s)/verzorger(s):
Zorg dat je kinderen alleen op de tijdstippen die je van de coördinator doorgekregen hebt naar AV Gouda komt.
Breng jouw eigen kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor je kind(eren) gepland staat.
Reis alleen met je eigen kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
Breng jouw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club.
Zorg dat jouw kind(eren) in sportkleding naar de club komen. De kleedkamers zijn gesloten. Douchen op de accommodatie is niet mogelijk.
Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie.
Volg altijd de aanwijzingen van trainers en toezichthouders op.
Haal direct na de training jouw kinderen op van de accommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Ten slotte nog dit:
AV Gouda zorgt ervoor dat er tijdens iedere training toezichthouders aanwezig zijn, die controleren op naleving van het protocol. Ook de gemeente houdt toezicht. Overtreding van de regels zal leiden tot een waarschuwing en bij herhaling tot boetes en/of schorsing.
Buiten de trainingstijden blijft de accommodatie van AV Gouda voor iedereen – m.u.v. vrijwilligers die voor het noodzakelijke onderhoud zorgen – verboden terrein.
Laten we samen zorgen voor een plezierige en veilige sportomgeving voor zowel onze vrijwillige trainers als onze jeugdleden.
Met hartelijke groet namens bestuur en trainers,

Marleen Verbruggen
Voorzitter

Gerelateerde berichten