Hoe word ik lid?

Als je lid wilt worden neem je contact op met de ledenadministratie om na te vragen of er een wachtlijst is. Geef daarbij je geboortejaar door, aangezien dat van belang is bij de groepsindeling. Als er geen wachtlijst is, mag je eerst drie keer meetrainen in je eigen leeftijdsgroep om te kijken of je het wel leuk vindt. Daarna vul je het aanmeldingsformulier in (externe site).

Het inschrijfgeld bedraagt voor jeugdleden € 32,- en voor overige leden € 35,-. Dit wordt samen met de verenigingscontributie, trainingscontributie en de Atletiekuniebijdrage(n) door middel van automatische incasso van je rekening afgeschreven. Na inzending van het aanmeldingsformulier controleren we je gegevens en de beschikbaarheid van een plek in de gewenste groep. Hierna ontvang je een bevestiging en ben je lid van AV Gouda. Zodra de eerste bedragen succesvol geïncasseerd zijn ontvang je een tegoedbon voor een rode verenigingssweater.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en staat in het schema hieronder.  

Ledenadministratie: ledenadministratie@avgouda.nl

Contributiehuis per 1 januari 2019
Categorie
Vereningingscontributie per jaar (incasso januari)
Trainingscontributie per jaar (incasso januari en juli)
Totale contributie
Afdracht AU (incasso januari)
Wedstrijdlicentie AU (incasso januari)
Pupillen C en Mini
52
56
108
15
8
Pupillen A en B
52
131
183
15
8
Junioren C en D
52
181
233
16
15
Junioren A en B
52
264
316
16
15
Senioren en Junioren A en B
52
264
316
18
24
Masters baanatleet 1
52
100
152
18
24
Masters baanatleet 2
52
167
219
18
24
VB atleten
52
72
124
18
24
Loopgroepen 1 (recreant)
52
100
152
18
nvt
Loopgroepen 2 (lange afstandsloper)
52
167
219
18
24
Vakantielidmaatschap
52
76
128
18
24
Extern sportend lid Junior
52
nvt
52
16
15
Extern sportend lid Senior/Master
52
nvt
52
18
24
Niet sportend lid
52
nvt
52
nvt
nvt
Gastlid
nvt
154
154
nvt
nvt
Wijze van betalen en kortingen

Betaalwijze
Contributie betalen kan op twee manieren:
1. Automatische incasso waarbij de contributie per half jaar wordt geïncasseerd.
2. Factuurbetaling waarbij de contributie in het eerste kwartaal van ieder jaar betaald moet worden. Hiervoor wordt €5 administratiekosten in rekening gebracht.

Familiekorting
Familiekorting bedraagt met ingang van 2016 € 50 per jaar in het geval uit een gezin drie of meer betalende personen het hele jaar lid zijn van AV Gouda.

Jaarlijks wordt bij de contributiefacturering in juli bekeken voor welke gezinnen dit van toepassing is. De familiekorting wordt dan in mindering gebracht op het bedrag van de automatische incasso van de contributie over het tweede half jaar

Bijdrage Atletiekunie
Als vereniging betalen we jaarlijks een bijdrage per lid aan onze sportbond, de Atletiekunie. Die bijdrage bestaat uit twee delen: een soort lidmaatschap voor alle sportende leden en een licentie-bijdrage voor wedstrijdatleten. De bedragen variëren per leeftijdscategorie. Voor de afdracht aan de Atletiekunie maakt het niet uit of je het hele jaar of een deel van het jaar lid bent. Wij zijn als vereniging dus altijd het hele bedrag verschuldigd aan de Atletiekunie. We incasseren die bijdragen bij onze leden in januari, samen met de verenigingscontributie voor het hele jaar. 

Opzegging

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@avgouda.nl) en kan met ingang van 2018 2x per jaar: per 1 januari en per 1 juli. De opzegtermijn bedraagt 6 weken, omdat we tijd nodig hebben om mutaties aan de Atletiekunie door te geven en door hen te laten verwerken. Dat betekent dat je als lid altijd contributie bent verschuldigd over een half jaar.

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier kun je vinden op de site bij ons ledenadministratiepakket e-Captain: https://avgouda-site.e-captain.nl/aanmelden

Informatiebrief nieuw lid