Hoe word ik lid?

Als je lid wilt worden neem je contact op met de ledenadministratie. Als er geen wachtlijst is, mag je eerst drie keer meetrainen in je eigen leeftijdsgroep om te kijken of je het wel leuk vindt.
Daarna vul je het aanmeldingsformulier in (dat kan de trainer je geven of kunt het hier downloaden).

Het inschrijfgeld bedraagt voor junioren € 32,- en voor overige leden € 35,-.Je kunt dit overmaken op rekeningnummer: NL44INGB0005317738 ten name van Atletiek Vereniging Gouda o.v.v. je naam. Na betaling van het inschrijfgeld en inlevering van een volledig en ondertekend aanmeldingsformulier ben je lid van AV Gouda en ontvang je een tegoedbon voor een rode verenigingssweater.
Met de betaling van de contributie verzorgt AV Gouda o.a. de verplichte afdracht aan de AtletiekUnie. Voor wedstrijdatleten zit in de contributie tevens de jaarbijdrage voor de wedstrijdlicentie.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en staat in het schema hieronder.  

Ledenadministratie: ledenadministratie@avgouda.nl

Contributiehuis per 1 januari 2018
CategorieVereningingscontributie per jaar (incasso januari)Trainingscontributie per jaar (incasso januari en juli)Totale contributieAfdracht AU (incasso januari)Wedstrijdlicentie AU (incasso januari)
Pupillen C en Mini5155106158
Pupillen A en B51129180158
Junioren C en D511792301614
Junioren A en B512603111614
Senioren en Junioren A en B512603111723
Masters baanatleet 151991501723
Masters baanatleet 2511652161723
VB atleten51711221723
Loopgroepen 1 (recreant)519915017nvt
Loopgroepen 2 (lange afstandsloper)511652161723
Vakantielid51751261723
Extern sportend lid Junior51nvt511614
Extern sportend lid Senior/Master51nvt511723
Niet sportend lid51nvt51nvtnvt
Gastgebruiknvt152152nvtnvt
Wijze van betalen en kortingen

Betaalwijze
Contributie betalen kan op twee manieren:
1. Automatische incasso waarbij de contributie per half jaar wordt geïncasseerd.
2. Factuurbetaling waarbij de contributie in het eerste kwartaal van ieder jaar betaald moet worden.

Familiekorting
Familiekorting bedraagt met ingang van 2016 € 50 per jaar in het geval uit een gezin drie of meer betalende personen het hele jaar lid zijn van AV Gouda.

Jaarlijks wordt bij de contributiefacturering in juli bekeken voor welke gezinnen dit van toepassing is. De familiekorting wordt dan in mindering gebracht op het bedrag van de automatische incasso van de contributie over het tweede half jaar

Bijdrage Atletiekunie
Als vereniging betalen we jaarlijks een bijdrage per lid aan onze sportbond, de Atletiekunie. Die bijdrage bestaat uit twee delen: een soort lidmaatschap voor alle sportende leden en een licentie-bijdrage voor wedstrijdatleten. De bedragen variëren per leeftijdscategorie. Voor de afdracht aan de Atletiekunie maakt het niet uit of je het hele jaar of een deel van het jaar lid bent. Wij zijn als vereniging dus altijd het hele bedrag verschuldigd aan de Atletiekunie. We incasseren die bijdragen bij onze leden in januari, samen met de verenigingscontributie voor het hele jaar. 

Opzegging

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@avgouda.nl) en kan met ingang van 2018 2x per jaar: per 1 januari en per 1 juli. De opzegtermijn bedraagt 6 weken, omdat we tijd nodig hebben om mutaties aan de AtletiekUnie door te geven en door hen te laten verwerken. Dat betekent dat je als lid altijd contributie bent verschuldigd over een half jaar.

Informatiebrief nieuw lid