Lid worden

HOE WORD IK LID?

Als je lid wilt worden neem je contact op met de ledenadministratie om na te vragen of er een wachtlijst is. Geef daarbij je geboortejaar door, aangezien dat van belang is bij de groepsindeling. Als er geen wachtlijst is, mag je eerst drie keer meetrainen in je eigen leeftijdsgroep om te kijken of je het wel leuk vindt. Daarna vul je het aanmeldingsformulier in (externe site).

Het inschrijfgeld bedraagt voor jeugdleden € 32,- en voor overige leden € 35,-. Dit wordt samen met de verenigingscontributie, trainingscontributie en de Atletiekuniebijdrage(n) door middel van automatische incasso van je rekening afgeschreven. Na inzending van het aanmeldingsformulier controleren we je gegevens en de beschikbaarheid van een plek in de gewenste groep. Hierna ontvang je een bevestiging en ben je lid van AV Gouda. Zodra de eerste bedragen succesvol geïncasseerd zijn ontvang je een tegoedbon voor een rode verenigingssweater.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en staat in het schema hieronder.

Ledenadministratie: ledenadministratie@avgouda.nl

CONTRIBUTIEHUIS PER 1 JANUARI 2020

Categorie
Vereningingscontributie per jaar (incasso januari)
Trainingscontributie per jaar (incasso januari en juli)
Totale contributie
Afdracht AU (incasso januari)
Wedstrijdlicentie AU (incasso januari)
Ministars
53
59
112
16
Pupillen C en Mini
53
59
112
16
9
Pupillen A en B
53
139
192
16
9
Junioren C en D
53
193
246
17
16
Junioren A en B
53
281
334
17
16
Senioren
53
281
334
19
25
Masters baanatleet 1
53
107
160
19
25
Masters baanatleet 2
53
178
231
19
25
VB atleten
53
77
130
19
25
Loopgroepen 1 (recreant)
53
107
160
19
Loopgroepen 2 (lange afstandsloper)
53
178
231
19
25
Vakantielidmaatschap
53
81
134
19
25
Extern sportend lid Junior
53
53
17
16
Extern sportend lid Senior/Master
53
53
19
25
Niet sportend lid
53
53
Gastlid
59 – 281 *
59 – 281 *

*De contributie voor het gastlidmaatschap is afhankelijk van de groep waarin meegetraind wordt. Bijvoorbeeld: train je als gastlid mee met de Loopgroepen 2 (langeafstandlopers), dan betaal je voor 2021 €178.

WIJZE VAN BETALEN EN KORTINGEN

Betaalwijze
Contributie betalen kan op twee manieren:
1. Automatische incasso waarbij de contributie per half jaar wordt geïncasseerd.
2. Factuurbetaling waarbij de contributie in het eerste kwartaal van ieder jaar betaald moet worden. Hiervoor wordt €5 administratiekosten in rekening gebracht.

Familiekorting
Familiekorting bedraagt met ingang van 2016 € 50 per jaar in het geval uit een gezin drie of meer betalende personen het hele jaar lid zijn van AV Gouda.

Jaarlijks wordt bij de contributiefacturering in juli bekeken voor welke gezinnen dit van toepassing is. De familiekorting wordt dan in mindering gebracht op het bedrag van de automatische incasso van de contributie over het tweede half jaar

Bijdrage Atletiekunie
Als vereniging betalen we jaarlijks een bijdrage per lid aan onze sportbond, de Atletiekunie. Die bijdrage bestaat uit twee delen: een soort lidmaatschap voor alle sportende leden en een licentie-bijdrage voor wedstrijdatleten. De bedragen variëren per leeftijdscategorie. Voor de afdracht aan de Atletiekunie maakt het niet uit of je het hele jaar of een deel van het jaar lid bent. Wij zijn als vereniging dus altijd het hele bedrag verschuldigd aan de Atletiekunie. We incasseren die bijdragen bij onze leden in januari, samen met de verenigingscontributie voor het hele jaar.

OPZEGGING

Opzeggen kan uitsluitend via het online opzegformulier in ons administratief systeem e-Captain (https://avgouda-site.e-captain.nl/mijnlidmaatschap/mijn-gegevens/home/opzeggen) en kan 2x per jaar: per 1 januari en per 1 juli. De opzegtermijn bedraagt 6 weken, omdat we tijd nodig hebben om mutaties aan de Atletiekunie door te geven en door hen te laten verwerken. Dat betekent dat je als lid altijd contributie bent verschuldigd over een half jaar. Voor de duidelijkheid: de uiterste datum om op te zeggen is dus half mei of half november.

Mocht je de logingegevens niet (meer) weten, kun je die opvragen via de loginpagina. Het daarvoor benodigde e-mailadres is het e-mailadres waar de contributiefactuur op ontvangen wordt.

AANMELDINGSFORMULIER

Het aanmeldingsformulier kun je vinden op de site bij ons ledenadministratiepakket e-Captain: https://avgouda-site.e-captain.nl/aanmelden

INFORMATIEBRIEF NIEUW LID

Welkom bij AV Gouda 2021