Over welke periode gaat de contributiefactuur, die 6 mei 2018 is gestuurd?

Die gaat over het eerste half jaar 2018. Kijk voor de contributiebedragen op https://www.avgouda.nl/lid-worden/contributie/ Normaal vindt deze factureringsronde plaats in januari, maar door de overstap naar een nieuw ledenadministratie- en contributiesysteem kon dit pas begin mei worden uitgevoerd.

Waarom staat er verenigingscontributie Masters op mijn factuur? Ik ben namelijk recreant.

De term Masters is een leeftijdsaanduiding, die de Atletiekunie hanteert en die daarom ook in onze ledenadministratie staat. Masters staat op de factuur, omdat je ouder bent dan 35 jaar.

Waarom staat er op de factuur nog tekst achter AU bijdrage en AU wedstrijdlicentie?

Die tekst betreft een leeftijdsaanduiding, die de Atletiekunie hanteert en die daarom ook in onze ledenadministratie staat.

Hoe weet ik in welke leeftijdscategorie ik ben ingedeeld?

Op basis van je geboortejaar wordt je ingedeeld. Op de website https://www.avgouda.nl/training/ zie je welke leeftijdscategorie bij welk geboortejaar hoort.

Wat is het verschil tussen verenigingscontributie en trainingscontributie?
  • Verenigingscontributie is de algemene contributie om lid te zijn van de vereniging. Daarmee betaalt de vereniging de algemene verenigingskosten, zoals bijvoorbeeld het clubhuis. Deze contributie betaal je aan het begin van het jaar voor een heel kalenderjaar.
  • Trainingscontributie is de contributie om lid te zijn van een trainingsgroep en deel te nemen aan de trainingen voor die trainingsgroep. Deze contributie betaal je per halfjaar: in januari voor het eerste half jaar en in juli voor het tweede halfjaar.
Geldt de korting voor jaarbetaling in 2018 nog?

Nee, de leden hebben in de ALV in november 2017 met elkaar afgesproken dat die korting NIET meer geldt met ingang van 2018.

Waarom zijn er administratiekosten in rekening gebracht?

De vrijwilligers, die in hun vrije tijd het contributiebeheer voor de vereniging doen, hebben extra werk aan leden, die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Daarom brengen we extra kosten in rekening. We zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer je aan de vereniging een machtiging voor automatische incasso wilt afgeven. Dat kan heel eenvoudig door een bericht te sturen naar contributie@avgouda.nl waarin je meldt “hierbij ga ik akkoord met het automatisch incasseren van contributie en alle andere aan de vereniging verschuldigde bedragen”. Hartelijk dank alvast daarvoor.

Ik neem niet deel aan wedstrijden. Waarom wordt er dan een bedrag in rekening gebracht voor een wedstrijdlicentie?

De wedstrijdlicentie was altijd een vast onderdeel van je contributie en verplicht lidmaatschap van de Atletiekunie.

Kan ik een wedstrijdlicentie opzeggen?

Ja, het is mogelijk om de wedstrijdlicentie op te zeggen. Dat kan per jaar. Wanneer je uiterlijk 15 november aan de ledenadministratie (ledenadministratie@avgouda.nl) aangeeft dat je je wedstrijdlicentie opzegt, wordt die met ingang van het nieuwe kalenderjaar niet meer in rekening gebracht (en hoeven wij als vereniging daar ook niet meer aan de Atletiekunie te betalen).

Ik heb het lidmaatschap opgezegd. Waarom krijg ik dan een factuur?

Opzeggen kan 2 maal per jaar door een mailbericht te sturen naar ledenadministratie@avgouda.nl.

Wanneer je uiterlijk 15 mei opzegt, ben je per 1 juli geen lid meer en betaal je de afdrachten aan de Atletiekunie voor het hele jaar, de verenigingscontributie voor het hele jaar en de trainingscontributie voor een half jaar (januari tot en met juni). Wanneer je uiterlijk 15 november opzegt, ben je per 1 januari geen lid meer en betaal je de afdrachten aan de Atletiekunie voor het hele jaar, de verenigingscontributie voor het hele jaar en de trainingscontributie in 2 termijnen voor een heel jaar.

Wanneer je te laat opzegt, betekent dat voor de vereniging dat we voor jou de afdrachten aan de Atletiekunie moeten doorbetalen. Daarom sturen we je een rekening in het geval je te laat opzegt.

Waar kan ik informatie vinden over de contributie?
  • Op de website staan de contributiebedragen https://www.avgouda.nl/lid-worden/contributie/
  • Op de website staat ook informatie over de wijze van betalen en afspraken daarover en de afspraken over opzeggen https://www.avgouda.nl/lid-worden/
  • Ieder jaar voor de Algemene Ledenvergadering in november stuurt het bestuur een voorstel naar ALLE leden over de contributie-afspraken en de contributiebedragen voor het nieuwe jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt daarover een besluit genomen. De afspraken voor 2018 zijn door de leden in de Algemene Ledenvergadering van november 2017 gemaakt.

In het geval je een andere vraag hebt over contributie of je lidmaatschap: stel je vraag dan door een bericht te sturen naar contributie@avgouda.nl (als je een vraag hebt over contributie) of naar ledenadministratie@avgouda.nl (als je een vraag hebt over je lidmaatschap). Wil je de vrijwilligers, die deze mailadressen lezen ook wat tijd (een week) geven om te reageren? Ze doen hun vrijwilligerswerk namelijk naast hun full time baan in hun vrije tijd. Dankjewel alvast voor je begrip hiervoor.