Wat is het verschil tussen verenigingscontributie en trainingscontributie?
  • Verenigingscontributie is de algemene contributie om lid te zijn van de vereniging. Daarmee betaalt de vereniging de algemene verenigingskosten, zoals bijvoorbeeld het clubhuis. Deze contributie betaal je aan het begin van het jaar en ben je voor een heel kalenderjaar verschuldigd. Wanneer je lid wordt tussen januari en september, betaal je het jaarbedrag. Wanneer je lid wordt tussen oktober en december, betaal je 25% van het jaarbedrag.
  • Trainingscontributie is de contributie om lid te zijn van een trainingsgroep en deel te nemen aan de trainingen voor die trainingsgroep. Deze contributie betaal je per halfjaar: in januari voor het eerste half jaar en in juli voor het tweede halfjaar.
Wat betaal ik aan de Atletiekunie?

Wij zijn verplicht sportende leden van onze vereniging aan te melden als lid bij de Atletiekunie. Daarnaast hebben nagenoeg alle leden een wedstrijdlicentie nodig. Voor beiden betalen we een bijdrage per lid. Die bijdrage is een jaarbedrag en ben je voor een jaar verschuldigd. Alleen wanneer je nieuw lid wordt tussen oktober en december, betaal je 25% van het jaarbedrag.

Hoe weet ik in welke leeftijdscategorie ik ben ingedeeld?

Op basis van je geboortejaar wordt je ingedeeld. Op de website https://www.avgouda.nl/training/ zie je welke leeftijdscategorie bij welk geboortejaar hoort.

Ik neem niet deel aan wedstrijden. Waarom wordt er dan een bedrag in rekening gebracht voor een wedstrijdlicentie?

De wedstrijdlicentie is een vast onderdeel van je contributie en verplicht lidmaatschap van de Atletiekunie (voor alle atleten, behalve voor recreanten en lange afstandlopers).

Kan ik een wedstrijdlicentie opzeggen?

Nee, je kunt je wedstrijdlicentie niet opzeggen. Alleen als je lange afstandloper bent, is het mogelijk om de wedstrijdlicentie op te zeggen. Dat kan per jaar. Wanneer je uiterlijk 15 november aan de ledenadministratie (ledenadministratie@avgouda.nl) aangeeft dat je je wedstrijdlicentie opzegt, wordt die met ingang van het nieuwe kalenderjaar niet meer in rekening gebracht (en hoeven wij als vereniging deze kosten ook niet meer aan de Atletiekunie te betalen).

Ik heb het lidmaatschap opgezegd. Waarom krijg ik dan een factuur?

Opzeggen kan 2 maal per jaar door een mailbericht te sturen naar ledenadministratie@avgouda.nl. Wanneer je uiterlijk 15 mei opzegt, ben je per 1 juli geen lid meer en betaal je de afdrachten aan de Atletiekunie voor het hele jaar, de verenigingscontributie voor het hele jaar en de trainingscontributie voor een half jaar (januari tot en met juni). Wanneer je uiterlijk 15 november opzegt, ben je per 1 januari geen lid meer en betaal je de afdrachten aan de Atletiekunie voor het hele jaar, de verenigingscontributie voor het hele jaar en de trainingscontributie in 2 termijnen voor een heel jaar.

Wanneer je te laat opzegt, betekent dat voor de vereniging dat we voor jou de afdrachten aan de Atletiekunie moeten doorbetalen. Daarom sturen we je een rekening in het geval je te laat opzegt.

Waar kan ik informatie vinden over de contributie?
  • Op de website staan de contributiebedragen https://www.avgouda.nl/lid-worden/contributie/
  • Op de website staat ook informatie over de wijze van betalen en afspraken daarover en de afspraken over opzeggen https://www.avgouda.nl/lid-worden/
  • Ieder jaar voor de Algemene Ledenvergadering in november stuurt het bestuur een voorstel naar alle leden over de contributie-afspraken en de contributiebedragen voor het nieuwe jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt daarover een besluit genomen. De afspraken voor 2019 zijn door de leden in de Algemene Ledenvergadering van november 2018 gemaakt.
Waarom zijn er administratiekosten in rekening gebracht?

De vrijwilligers, die in hun vrije tijd het contributiebeheer voor de vereniging doen, hebben extra werk aan leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Daarom brengen we extra kosten in rekening. We zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer je aan de vereniging een machtiging voor automatische incasso wilt afgeven. Dat kan heel eenvoudig door een bericht te sturen naar contributie@avgouda.nl waarin je je rekeningnummer en tenaamstelling vermeld en aangeeft “hierbij ga ik akkoord met het automatisch incasseren van contributie en alle andere aan de vereniging verschuldigde bedragen”. Hartelijk dank alvast daarvoor.

Geldt de korting voor jaarbetaling in 2019 nog?

Nee, de leden hebben in de ALV in november 2017 met elkaar afgesproken dat die korting niet meer geldt met ingang van 2018.

In het geval je een andere vraag hebt over contributie of je lidmaatschap: stel je vraag dan door een bericht te sturen naar contributie@avgouda.nl (als je een vraag hebt over contributie) of naar ledenadministratie@avgouda.nl (als je een vraag hebt over je lidmaatschap). Wil je de vrijwilligers, die deze mailadressen lezen ook wat tijd (een week) geven om te reageren? Ze doen hun vrijwilligerswerk namelijk naast hun full time baan in hun vrije tijd. Dankjewel alvast voor je begrip hiervoor.