Algemene Ledenvergadering


maandag 05 juni 2023

Op maandagavond 5 juni a.s. vindt een extra Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van AV Gouda laten plaatsvinden. De inloop is vanaf 19.30 uur.

20.00 tot 21.30

Locatie: kantine

Op maandagavond 5 juni a.s. vindt van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur een extra Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van AV Gouda laten plaatsvinden. De inloop is vanaf 19.30 uur.
 
Deze extra vergadering is noodzakelijk om de herziene statuten goed te kunnen keuren, nu in de vergadering van 10 mei jl. niet 2/3e  van de leden heeft ingestemd met de statuten (iedereen die er wel was heeft voorgestemd). Wanneer minimaal 2/3e van de aanwezigen op 5 juni instemt, dan kunnen de nieuwe statuten door de notaris verwerkt worden.
 
Daarnaast hebben de aanwezige leden op de vergadering op 10 mei een aantal kritische vragen gesteld over de jaarrekening die wij nader zullen beantwoorden en toelichten.
 
De stukken die bij de vergadering horen, vindt u bij deze mail daar onze website nog onder constructie is. Wij zullen volgende week nog een extra document van de kascontrole commissies toevoegen.
 
De agenda ziet er als volgt uit (zie ook de bijlage):
  1. Opening en mededelingen  

  2. Definitieve vaststelling statuten AV Gouda in verband met nieuwe Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen  

  3. Financieel verslag 2022: beantwoording openstaande vragen en toelichting op het financieel verslag, inclusief verslag kascontrole commissie

  4. Stand van zaken bestuur 
  5. Rondvraag 

 We hopen jullie allemaal te zien op 5 juni aanstaande en stellen het op prijs wanneer je je komst per mail even bevestigd.

Zet in je agenda