Recreanten

Maandag        20.00 – 21.15   Paul Möhle
Dinsdag         19.30 – 20.45   Marc Wissing
Zaterdag        09.00 – 10.15   Arno Dikhooff

Atletiekvereniging Gouda heeft verschillende groepen voor recreanten. Zowel de absolute beginner als de ervaren sporter vindt een plek binnen de trainingen.

Bij de recreanten wordt de loopatletieksport beoefend zonder grote prestatiedwang. Het plezier in het lopen staat voorop, hoewel je er wel wat voor moet doen. De trainer besteedt op enthousiaste, verantwoorde en creatieve wijze aandacht aan alle aspecten die met de recreatieve loopatletieksport te maken hebben.

Voor verdere vragen kunnen leden terecht bij de hoofdtrainer (hoofdtrainer@avgouda.nl