Vertrouwenspersonen

Het bestuur van Gouda vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt bij onze vereniging. Je veilig voelen is een voorwaarde om met plezier te sporten! Een veilig sportklimaat binnen AV Gouda begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Door het bestuur zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn Koert Velders en Annemarie Dekker.

Een vertrouwenspersoon is een centraal aanspreekpunt voor iedereen binnen de vereniging. Als je bijvoorbeeld wilt weten of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging klopt, of als je vragen hebt over een veilige omgeving kan je contact opnemen met de vertrouwenspersonen.

De vragen kunnen groot en klein zijn en gaan bijvoorbeeld over:

· Pesten en gepest worden.
· Het gevoel hebben er niet bij te horen.
· Grensoverschrijdend gedrag: als de manier waarop iemand benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach als onprettig ervaren wordt.
· Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag waarbij iemand uit jouw directe omgeving betrokken is.
· Zorgen over de wijze waarop met een kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
· Toetsing of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
· Directe of indirecte betichting van ontoelaatbaar gedrag.

Bij een vertrouwenspersoon kun je in vertrouwen praten over deze onderwerpen.

    Contact:

    • Koert Velders (koert@avgouda.nl)
    • Annemarie Dekker (annemarie.dekker@avgouda.nl)

    Ook de Atletiekunie hecht veel waarde aan veilig en vertrouwd sporten en ondersteunt de vertrouwenspersonen. Kijk hier voor meer informatie:
    https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/veilig-vertrouwd-sporten/vertrouwenscontactpersoon-vcp/